Ιατρική Παρακολούθηση

/
/
Ιατρική Παρακολούθηση

Η μονάδα μας διαθέτει ιατρείο και παρέχουμε καθημερινή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση. Ο ιατρός μας επισκέπτεται τη μονάδα μας καθημερινά και εξετάζει τους φιλοξενούμενους. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ειδικευμένη φροντίδα είτε καλείται εξωτερικός ιατρός της απαιτούμενης ειδικότητας, είτε ο ασθενής παραπέμπεται στο κατάλληλο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο, πάντα μετά από συνεννόηση με τους οικείους του. Φυσικά, αν το επιθυμεί κάποια οικογένεια, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης οποιουδήποτε άλλου εξωτερικού ιατρού.

Κατά την εισαγωγή των φιλοξενούμενων λαμβάνεται από το ιατρικό προσωπικό αναλυτικό και λεπτομερές ιατρικό ιστορικό (μικροβιολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες, φαρμακευτική αγωγή, κτλ), για την πλήρη ασφάλειά τους. Μεριμνούμε για την πρόληψη και τη διατήρηση της σωστής υγείας των φιλοξενούμενών μας και εφόσον κριθεί απαραίτητο ο επιβλέπων ιατρός τους παραπέμπει για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Αναλαμβάνουμε επίσης τη συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής από τον ιατρό της μονάδας μας, καθώς και την εκτέλεση της από το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό μας. Τέλος, διαθέτουμε το απαραίτητο υγειονομικό και ιατρικό υλικό.